نسخه اصلی اين نامه ها در موزه لندن نگهداری می شود . زمان نگاشته شدن اين نامه مربوط به پس از جنگ قادسيه و پيش از جنگ نهاونداست  که حدود چهار ماه به طول انجاميد.

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نهم دی 1393 | 23:41 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
سوال اجتماعی هشتم از درس 1تا12{تستی}

 

1-تعاون به زبان ساده یعنی............و............

 

ب:همکاری ویاری رساندن ج:راستی و دروغ د:بدی وخوبی الف:دشمنی و دوستی

 

2-شکل های مختلف تعاون رانام ببرید؟3مورد

 

الف:محبت.همدلی.هدیه دادن. ب:غذاخوردن.درس خواندن.مسولیت. ج:قانون.دولت.مردم. د:پیامبر.قران .خدا

 

3- انفاق یعنی: الف:کمک به پدر ب:مسجد ج:بخشش مال.علم.توانایی و...

 

د:مهربانی با همسایه

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 22:22 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
 شاتر: خشم نفس‌گیر زمین
--------------------[ National Geographic ]--------------------

شاتر: خشم نفس‌گیر زمین
--------------------[ Creative Fan ]--------------------
شاتر: خشم نفس‌گیر زمین
--------------------[ Eugene Kaspersky ]--------------------
شاتر: خشم نفس‌گیر زمین
--------------------[ The Huffington Post ]--------------------

شاتر: خشم نفس‌گیر زمین

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393 | 0:52 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
تاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 16:20 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
تاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 16:18 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 17:33 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
سلام دوستان عزیز.آغاز سال تحصیلی را به همه شما تبریک می گویم.با توجه به این من امسال کلاس هشتم هستم این وبلاگ تغییر نام پیدا می کند و نام جدید آن کلاس هشتم خواهد بود.تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 22:7 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 15:43 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
سلام بچه ها.شما می تونید برای دیدن و خواندن مطالب طنز به آدرس

www.tafrih-and-sargarmi.mihanblog.com

مراجعه کنید.مدیرش هم خودم هستم.تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 15:26 | نویسنده : محمد جواد مرادی |
تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 15:42 | نویسنده : محمد جواد مرادی |